Ocena kompetencji pracownika

Korzyści z zastosowania metody Assessment Center

Korzyści z zastosowania metody Assessment Centre jako narzędzia rekrutacji jest wiele, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Pracodawcy, stosując metodę ośrodka oceny do rekrutacji, mogą liczyć przede wszystkim na rzetelność i obiektywność oceny kandydata, oraz na najwyższą trafność selekcji w porównaniu do innych metod. Dodatkowo dowiedziono, że Assessment Centre pomaga kreować pozytywny wizerunek pracodawcy w oczach przyszłych pracowników.

Z kolei główną korzyścią, jaką oferuje metoda dla przyszłych pracowników jest możliwość bezpośredniego doświadczenia wymagań i oczekiwań, jakie niesie ze sobą dane stanowisko. Kandydaci rekrutowani metodą Assessment Center czują się sprawiedliwiej traktowani, gdyż każdy z aplikantów ma równe szanse podczas prezentowania swoich umiejętności.

Niestety opisywana metoda posiada także wady. Koszt prawidłowego jej przygotowania i przeprowadzenia jest stosunkowo wysoki. Poza tym jest to metoda bardzo czasochłonna i wymagająca dużego nakładu pracy oraz zaangażowania większej liczby osób. Dodatkowo niełatwo znaleźć naprawdę dobrze przeszkolonych asesorów.

Warto przeczytać

Książka o metodzie AC nr 1

K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur
Assessment/Development Center

Książka o metodzie AC nr 2

Kurt Durnwalder
Assessment-center

Książka o metodzie AC nr 3

Christof Obermann
Assessment Center

Książka o metodzie AC nr 4

K. L. Wolbang
Assessment-Center

Książka o metodzie AC nr 5

A. Weidemann, C. Stowe, M. Paschen, D. Turck
Assessment Center professionell

Książka o metodzie AC nr 6

J. Wieczorek
Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody AC