Ocena kompetencji pracownika

Assessment Center w procesie rekrutacji

Metoda Assessment Center ma wielorakie zastosowanie – m.in. coraz częściej wykorzystywana jest w procesie rekrutacji. W związku z tym, ci, którzy poszukują pracy powinni liczyć się z możliwością niestandardowego spotkania kwalifikacyjnego. Czego zatem mogą się spodziewać?

Typowa rozmowa rekrutacyjna daje duże pole do popisu kandydatowi, jeżeli chodzi o przedstawienie siebie w pozytywnym świetle. Kandydat skupia się wtedy głównie na swoich mocnych stronach, a jego deklaracje o posiadanym doświadczeniu, czy umiejętnościach niekoniecznie muszą znajdować odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zadanie osoby rekrutującej w tradycyjny sposób jest o tyle trudne, że musi ona podczas rozmowy samodzielnie zweryfikować, czy dany kandydat mówi prawdę i czy będzie pasował na dane stanowisko. Tymczasem wykorzystanie podczas rekrutacji metody AC daje aż 90% skuteczności, jeśli chodzi o badanie kompetencji aplikanta. Na czym polega tak duża przewaga Assessment Center?

Przede wszystkim Assessment Center (AC) to zestaw różnorodnych zadań (minimum dwa odmienne zadania), które są związane bezpośrednio z pracą na danym stanowisku i mają badać konkretne kompetencje kandydata. Mogą mieć one postać case studies, symulacji, testów psychologicznych czy merytorycznych. Dodatkowo podczas rozwiązywania zadań aplikant obserwowany jest przez co najmniej dwóch oceniających (specjalnie do tego celu wyszkolonych asesorów). Końcowa ocena kandydata jest wynikiem dyskusji asesorów na temat dokonanych przez nich obserwacji. Wymienione elementy metody AC gwarantują obiektywność oceny.

Warto przeczytać

Książka o metodzie AC nr 1

K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur
Assessment/Development Center

Książka o metodzie AC nr 2

Kurt Durnwalder
Assessment-center

Książka o metodzie AC nr 3

Christof Obermann
Assessment Center

Książka o metodzie AC nr 4

K. L. Wolbang
Assessment-Center

Książka o metodzie AC nr 5

A. Weidemann, C. Stowe, M. Paschen, D. Turck
Assessment Center professionell

Książka o metodzie AC nr 6

J. Wieczorek
Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody AC